TUTUP!!! Klik 2x...

Inilah Makna Firman Allah SWT tentang Sehari yang Kadarnya 50 Ribu Tahun

allah swt berfirman, “malaikat - malaikat dan juga jibril naik (menghadap) kepada allah dalam satu hari yang kadarnya 5 puluh ribu tahun. ” (qs. al - ma’aarij: 4)

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤


allah swt berfirman, “dalam satu hari yang kadarnya 5 puluh ribu tahun, ” ialah hari kiamat. ini sebagaimana yang diriwayatkan ibnu abu hatim dari ibnu ‘abbas r. a tentang, “dalam satu hari yang kadarnya 5 puluh ribu tahun, ” artinya, satu hari yang sama dengan 50 ribu tahun merupakan hari kiamat. pula serupa yang diriwayatkan oleh ats - tsauri dari ikuti bin harb dari ‘ikrimah, “dalam satu hari yang kadarnya 5 puluh ribu tahun, ” (ialah) hari kiamat.

adh - dhahhak meriwayatkan dari ibnu zaid dari ‘ali bin abi thalhah dari ibnu ‘abbas tentang firman - nya,

‘malaikat - malaikat dan juga jibril naik (menghadap) kepada allah dalam satu hari yang kadarnya 5 puluh ribu tahun, ’ ialah allah menjadikan hari kiamat seperti 50 ribu tahun buat orang - orang kafir. ” dan juga telah muncul hadits - hadits yang menetapkan arti ini.

imam ahmad meriwayatkan dari abu ‘umar al - ghaddani, dia mengatakan, “ketika aku berbarengan abu hurairah seketika seseorang pria dari bani amir bin sha’sha’ah melalui. dikatakan kepada abu hurairah, “dia merupakan orang bani ‘amir yang terkaya. ” abu hurairah r. a mengatakan, ‘panggil ia ke mari. ’

ia juga terpanggil. abu hurairah mengatakan, ‘katanya kalian merupakan orang kaya. ’ al - ‘amiri mengatakan, ‘benar, demi allah, aku mempunyai seratus unta merah dan juga seratus unta abu - abu, ’ sampai ia mengatakan motif unta, macam - macam hamba sahaya dan juga kuda - kuda yang tertambat. abu hurairah r. a mengatakan, ‘jangan menahan zakat unta dan juga ternak yang lain, dampaknya dia hendak menginjakmu dengan kakinya. ’ abu hurairah r. a terus mengulang perkataannya sampai muka al - ‘amiri berbeda.

al - ‘amiri mengatakan, ‘apa itu, wahai abu hurairah? ’ ia mengatakan, ‘saya telah mendengar rasulullah saw bersabda,

‘siapa di antara kamu yang mempunyai unta dan juga tidak membagikan haknya di waktu susah dan juga gampang? ’ mereka mengatakan, ‘wahai rasulullah, apa maksudnya di waktu susah dan juga gampang? ’ dia menanggapi, ‘ (ialah) di waktu susah kala unta - untanya gendut dan juga di waktu kala unta - untanya kurus 1, sebetulnya pada hari kiamat dia hendak tiba dalam wujud yang amat kilat, amat banyak, amat gendut dan juga amat kokoh, setelah itu ia dilemparkan kepada unta - unta itu di padang datar yang luas kemudian unta itu menginjak - injaknya dengan kakinya. apabila unta terakhir telah melewatinya hingga unta kesatu dipulangkan kepadanya. (perihal itu berlangsung) di hari yang kadarnya 50 ribu tahun, sampai diputuskanlah (urusan) di antara manusia, hingga ia (seorang) hendak mengenali jalannya.

apabila seorang mempunyai sapi dan juga tidak menunaikan haknya di waktu susah dan juga di waktu gampang hingga pada hari kiamat sapi itu hendak tiba dalam wujud yang amat kilat, amat banyak, amat gendut dan juga amat kokoh. setelah itu ia dilemparkan kepada unta - unta itu di padang datar yang luas kemudian sapi - sapi itu hendak menginjaknya dengan telapak kakinya dan juga meyeruduknya dengan tanduknya. tidak terdapat sapi yang patah tanduknya, dan juga tidak terdapat pula sapi yang bertanduk melingkar. apabila sapi terakhir telah melewatinya hingga sapi kesatu dipulangkan kepadanya. (ini berlangsung) pada hari yang kadarnya 50 ribu tahun, sampai diputuskan di antara manusia, hingga ia mengenali jalannya.

apabila seorang mempunyai kambing, dan juga dia tidak menunaikan haknya di waktu susah dan juga di waktu gampang hingga pada hari kiamat kambing - kambing itu hendak tiba dalam wujud yang amat kilat, amat banyak, amat gendut dan juga amat kokoh. setelah itu ia dilemparkan kepada kambing - kambing itu di padang datar yang luas kemudian kambing - kambing itu hendak menginjaknya dengan telapak kakinya dan juga menyeruduknya dengan tanduknya. tidak terdapat kambing yang bertanduk patah dan juga tidak terdapat pula kambing yang bertanduk melingkar. apabila kambing terakhir telah melewatinya hingga kambing kesatu dipulangkan kepadanya. (ini terus menerus berlangsung) pada hari yang kadarnya 50 ribu tahun, sampai diputuskanlah di antara manusia, hingga ia mengenali jalannya. ’

al - ‘amiri mengatakan, ‘lalu apakah hak unta itu wahai abu hurairah? ’ ia menanggapi, ‘kamu menunaikan unta yang tidak cacat, membagikan unta yang air susunya deras, meminjamkan punggungnya buat dikendarai, berikan minum orang - orang dengan air susunya dan juga meminjamkan pejantan buat membuahi (betina). ’ hr. abu dawud dan juga an - nasa - i.

(jalur periwayatan lain untuk hadits ini) : imam ahmad meriwayatkan dari abu hurairah r. a, dia berkata kalau rasulullah telah bersabda, “tidak terdapat owner harta yang tidak menunaikan haknya kecuali harta itu hendak diperuntukan bagaikan lempengan - lempengan yang dipanaskan di atas neraka jahannam. kemudian mukanya, lambungnya dan juga punggungnya disetrika dengan lempengan panas itu sampai allah mengadili hamba - hamba - nya di hari yang kadarnya 50 ribu tahun dari apa yang mereka hitung. setelah itu orang itu hendak memandang jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka. ”

abu hurairah r. a juga mengatakan hadits tentang unta, sapi dan juga kambing sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. dan juga di dalam hadits itu disebutkan: ‘kuda itu buat 3 berbagai orang: 1) kuda yang jadi pahala untuk pemiliknya, 2) kuda yang jadi penutup untuk dosa pemiliknya dan juga 3) kuda yang jadi dosa untuk pemiliknya. ’ dan juga seterusnya…, muslim meriwayatkannya secara seorang diri tanpa al - bukhari dengan sempurna di kitab shahiih - nya.

tujuan penyebutan hadits - hadits tersebut di mari merupakan buat mencerahkan kalimat “dalam satu hari yang kadarnya 5 puluh ribu tahun, ” pada ayat di atas. dan juga di hadits - hadits ini disebutkan: sampai allah mengadili hamba - hamba - nya di hari yang kadarnya 50 ribu tahun. [syahida. com/anw]

=========

1 [maksudnya, pada dikala unta - untanya gendut, pemiliknya susah ataupun berat buat mengeluarkannya karna unta gendut mahal dan juga berharga, orang condong menyukainya sampai - sampai susah menurutnya memberikannya bagaikan zakat. kebalikannya unta yang kurus, dia kurang diminati orang, hingga pemiliknya ringan dan juga gampang memberikannya bagaikan zakat]

==

sumber: kitab shahih tafsir ibnu katsir jilid 9, penerbit: pustaka ibnu katsir

(sumber: syahida. com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ads
Diberdayakan oleh Blogger.

Total Tayangan Halaman