TUTUP!!! Klik 2x...

Bacalah Dua Surat Al Quran Ini, Dua Surat Terbaik, untuk Memohon Perlindungan pada Allah SWT

Al - mu’awwidzatain maksudnya 2 (tulisan) buat mohon proteksi, ialah tulisan al - falaq dan juga tulisan an - naas.

muslim meriwayatkan dalam shahiih - nya dari ‘uqbah bin ‘amir, dia mengatakan, “rasulullah saw bersabda:

“tidakkah kalian mencermati ayat - ayat yang diturunkan malam ini, di mana sebelumnya tidak terdapat ayat - ayat serupa itu, ialah, “katakanlah, ‘aku berlindung kepada rabb yang memahami shubuh (fajar) , ’ dan juga ‘katakanlah, ‘aku berlindung kepada rabb - nya manusia. ’” 1 hadits ini diriwayatkan pula oleh ahmad, at - tirmidzi dan juga an - nasa - i. at - tirmidzi melaporkan kalau hadits tersebut hasan shahih. 2

(riwayat yang lain). imam ahmad meriwayatkan dari ‘uqbah bin ‘amir, dia mengatakan, “ketika saya lagi memandu rasulullah saw di suatu jalur dari jalan - jalan (di wilayah perbukitan) itu, seketika dia mengatakan kepadaku:

“hai ‘uqbah, kenapa kalian tidak turut naik? ”

‘uqbah mengatakan, “aku takut perihal itu (turut menunggangi kendaraan nabi) menggambarkan kedurhakaan. ” dia mengatakan, “lalu rasulullah saw turun dan juga saya naik sebentar, setelah itu dia naik, setelah itu dia bersabda:

“wahai ‘uqbah, maukah kalian saya ajarkan 2 tulisan yang tercantum 2 tulisan tersadu yang dibaca oleh manusia? ”

saya menanggapi, “tentu, wahai rasulullah. ” kemudian dia membacakan untukku tulisan al - falaq dan juga tulisan an - naas. setelah itu datang waktu shalat, dia maju jadi imam, kemudian dia membaca kedua tulisan tersebut, setelah itu dia melalui di hadapanku, kemudian bersabda:

“bagaimana pendapatmu wahai ‘uqaib? bacalah kedua tulisan tersebut kala bakal tidur dan juga kala bangun dari tidur. ” 3 hadits ini pula diriwayatkan oleh an - nasa - i dan juga abu dawud. 4

(riwayat yang lain). an - nasa - i meriwayatkan dari ‘uqbah bin ‘amir kalau rasulullah saw bersabda:

“sesungguhnya manusia tidak berlindung dengan suatu, serupa halnya dengan 2 tulisan ini: ialah tulisan al - falaq dan juga tulisan an - naas. ” 5

(riwayat lain). an - nasa - i meriwayatkan dari ‘uqbah bin ‘amir, dia mengatakan, “ketika saya berjalan berbarengan rasulullah saw, dia bersabda:

‘hai ‘uqbah, bacalah. ’

saya bertanya, ‘apa yang saya baca? ’ kemudian dia terdiam, setelah itu dia bersabda: ‘bacalah. ” saya mengatakan, ‘apa yang saya baca wahai rasulullah? ’ dia bersabda: ‘ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ‘katakanlah, ‘aku berlindung kepada rabb yang memahami shubuh (fajar). ’ kemudian saya membacanya hingga akhir tulisan.

setelah itu dia bersabda, ‘bacalah. ’ saya mengatakan, ‘apa yang saya baca wahai rasulullah? ’ dia bersabda: ’ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ‘katakanlah, ‘aku berlindung kepada rabb - nya manusia. ’”

hingga saya membacanya hingga akhir tulisan. setelah itu rasulullah saw bersabda kala itu:

“tidak terdapat seseorang pemohon, yang meminta serupa halnya dengan kedua tulisan ini. ” 6 dan juga tidak terdapat seorang yang memohon proteksi, serupa halnya dengan kedua tulisan tersebut. ” 7

(hadits yang lain). an - nasa - i meriwayatkan dari ibnu ‘abis al - juhani kalau nabi saw bersabda kepadanya:

“hai ibnu ‘abis! maukah kalian saya tunjukkan kepadamu - atau: maukah kalian saya beritahukan kepadamu – tentang teks yang amat utama yang dibaca oleh orang - orang yang berlindung? ’

ibnu ‘abis menanggapi, “tentu, wahai rasulullah. ” dia bersabda:

“ (ialah) : ‘aku berlindung kepada rabb yang memahami shubuh (fajar). ’ dan juga, ‘aku berlindung kepada rabb - nya manusia. ’ inilah 2 tulisan (buat mohon proteksi) ” 8

imam malik meriwayatkan dari ‘aisyah, kalau apabila rasulullah saw sakit, dia membaca al - mu’awwidzatain 9 atas pribadinya dan juga dia meniupkannya. kala sakitnya terus menjadi meningkat parah, hingga saya membacakannya buat dia, dan juga saya usapkan kepada dia dengan tangan dia seorang diri buat mengharapkan barakahnya. ” 10 hadits ini pula diriwayatkan oleh al - bukhari, abu dawud, an - nasa - i dan juga ibnu majah. 11

diriwayatkan dari abu sa’id, kalau rasulullah saw berlindung dari ‘ain 12 jin dan juga ‘ain manusia. kala turun tulisan al - mu’awwidzatain, dia berlindung dengan membaca kedua tulisan tersebut dan juga meninggalkan yang yang lain. ” hadits ini pula diriwayatkan oleh at - tirmidzi, an - nasa - i dan juga ibnu majah. at - tirmidzi melaporkan kalau hadits tersebut hasan shahih. 13 [syahida. com/anw]

(sumber: syahida. com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ads
Diberdayakan oleh Blogger.

Total Tayangan Halaman