TUTUP!!! Klik 2x...

Inilah 9 Nama Rasulullah Selain Muhammad

Selaksa doa kami haturkan kepadamu duhai engkau yang menambatkan cinta yang dalam kepada umat - umatmu. serupa itu juga kami yang tetap merindukanmu walaupun jarak waktu telah berlayar begitu jauh. engkau nabi si revolusioner sejati, mengarahkan kami tingkah laku, memberitahukan kami apa iktikad dari kehidupan ini. whatever yang engkau jalani jadi suri tauladan pengantar sinar untuk kami. dari nama - namamu, akhlakul karimah itu telah tercantum.

muhammad dalam gramatikal arab merupakan isim maf’ul, dari kata hamida (menyanjung). kata muhammad lebih luas cakupannya dari mahmud (maksudnya pula “yang dipuji”). kata muhammad merupakan wujud mudha’af dalam rangka menegaskan watak terpuji.

dalam kitab shahih al - bukhari, dipaparkan arti nama al - mutawakkil. abdullah bin amr mengatakan “aku membaca watak nabi di dalam sesuatu kitab*, “muhammad merupakan utusan allah, dia bukan orang kesat lagi keras”. dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan berikan maaf. saya ( allah ) tidak hendak mencabut nyawanya saat sebelum saya menegakkan agama lewat pribadinya. sampai - sampai orang - orang hendak berkata lailaha illallah, dia merupakan orang yang berhak diberi nama (angkatan laut (AL) mutawakkil) , karna dia bertawakkal kepada allah dan juga menegakkan agama allah.

inilah sebagian nama nabi muhammad beserta arti didalamnya:

1. al - mahi, maksudnya: allah menghapuskan kekafiran lewat diri rasulullah. dikala dia diutus bagaikan rasul, segala manusia di bumi masih dalam kondisi kafir. kecuali segelintir orang dari golongan pakar kitab. sebagian dari mereka penyembah bintang, penyembah api, filosof yang tidak kenali syariat allah dan juga tidak mengakuinya. allah swt menghapuskan seluruh itu dengan mengutus rasulullah muhammad, sampai - sampai agama allah mengungguli agama lain, menggapai apa yang dicapai siang dan juga malam. dakwah agama dari si ilahi menembus seluruh penjuru negara.

2. al - hasyr , seakar dengan kata al - basyr yang berarti menghimpun ataupun mengumpulkan. rasulullah dengan seluruh kearifan yang dimilikinya bagaikan utusan terakhir, dengan bawa islam bagaikan penyempurna agama - agama sebelumnya. seolah dia diutus bagaikan nabi yang mengumpulkan (basyr) manusia.

3. al - aqib, maksudnya: yang tiba sehabis kehadiran para nabi yang lain. dengan demikian, tiada lagi nabi sehabis dia. karna al - aqib merupakan yang terakhir. dia merupakan nabi penutup, dan juga karna seperti itu dia secara absolut dinamakan al - ‘aqib.

4. al - muqaffi, mempunyai makna (yang terakhir). beliaulah yang jadi akhir untuk nabi - nabi yang mendahuluinya, hingga allah mengakhiri misi kenabian para rasul dengan mengutus muhammad.

5. nabi at - taubah, yang bermakna: dia merupakan nabi yang dengannya allah membuka pintu taubat pagi para penduduk bumi. kerap kali kita mencermati kisahnya, dikala malaikat menawarkan suatu gunung buat dihempaskan kepada kalangan kafir quraiys, lantaran enggan buat beriman. rasulullah dengan penuh bijak menanggapi fainnahum la ta’lamun: sebetulnya mereka itu tidak ketahui siapa saya (muhammad).

6. muhammad pula bernama nabi al - malhamah, karna dia diutus buat berjihad melawan musuh - musuh allah. belum terdapat nabi sebelum - sebelumnya yang melaksanakan jihad sebagaimana yang dicoba muhammad dan juga pengikut - pengikutnya.

7. rasulullah bernama nabi ar - rahman, karna muhammad diutus bagaikan rahmat untuk segenap alam, segala penduduk bumi, muslim maupun yang kafir. allah swt meniupkan watak ar - rahmannya, buat dicontoh oleh umat manusia.

8. rasulullah bernama al - amin (si pemegang amanah yang terpercaya). rasulullah merupakan yang amat berkah dengan nama ini. rasulullah merupakan aminullah (pemegang amanah) buat mengantarkan wahyu dalam agama islam.

9. nabi pula bernama adh - dhahuk dan juga al - qattal. kedua nama tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, rasulullah merupakan dhahuk (tetap tersenyum) , di hadapan kalangan beriman tidak marah dan juga tidak kesat. tetapi demikian, dia merupakan qattal (orang yang memerangi) musuh - musuh allah. dia tidak menyudahi memerangi mereka walaupun banyak yang mencela dia pada waktu itu. kita tahu pada masa - masa rasulullah banyak melaksanakan peperangan diri, buat menegakkan agama dan juga keadilan. rasulullah melaksanakan peperangan atas seruan kebenaran.

terdapat banyak hikmah dan juga pesan dari nama - nama rasulullah saw tersebut di atas. nama bawa makna, kita juga dapat mengawali menggali makna nama - nama kita tiap - tiap, karna nama turut berfungsi dalam sikap kehidupan kita. rasulullah, segalanya puja dan juga puji, dan juga bagaikan suri tauladan umat manusia di segala dunia. terlebih lagi cuma dari namanya getar keberimanan ini timbul.

mudah - mudahan bermanfaat

(sumber: asadenanyar. com)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ads
Diberdayakan oleh Blogger.

Total Tayangan Halaman