TUTUP!!! Klik 2x...

Keutamaan Sholat Dhuha

dari teman uqbah bin amir ra. sebetulnya rasulullah saw telah bersabda, “sesungguhnya allah azza wa jalla berfirman, ‘wahai anak adam, cukupkan saya dipermulaan hari (pagi) dengan 4 rakaat. saya cukupkan kalian dengan 4 rakat itu pada akhir hari (sore). ’”

derajat hadits: shahih

rawi hadits:

ahmad dalam musnadnya (4/153) , dia berkata, telah menggambarkan kepadaku yazid bin hazm, telah menggambarkan kepadaku abban bin yazid al - aththar, dari qatadah, dari nuaim bin hamar, dari uqbah bin amir, yazid bin harun keyakinan, nuaim bin hamar teman. abu ya’la dalam musnadnya (1757) dari jalur yazid bin harun. lafalnya; apakah kalian, anak adam tidak sanggup mengerjakan shalat 4 rakaat pada permulaan hari (pagi) biar saya cukupkan kalian pada akhir harimu (sore). ’”

uraian:

al - manawi mengatakan dalam kitab faidluk qadir (4/169 - 6007) kalau ibnu taimiyah berkata “4 rakaat ini bagi aku merupakan shalat shubuh dan juga sunnahnya. dan juga dengan itu muridnya bernama ibnu qayyim menyangkal orang yang berkomentar kalau 4 rakaat itu merupakan shalat dluha. ” sebagian mereka mengatakan, “mengatakan (perkiraan) kalau 4 rakaat itu merupakan dluha. “hadits marfu’ dalam kitab al - ghailamyat: “seorang hamba yang mengerjakan shalat fajar dan juga tidak sempat meninggalkannya, hingga shalatnya hendak diangkat hadapan allah ta’ala. ” shalat mengatakan, ”wahai tuhan, sang fulan menjagaku, hingga saya menjaganya. ” dan juga apabila hamba tidak mengerjakan shalat fajar, hingga shalat mengatakan “wahai tuhan, sang fulan menyia - nyiakna saya, hingga sia - siakanlah ia. ”

sumber : hadits qudsi shahih dan juga penjelasannya,(AL) imam abi (AL) hasan nuruddin, ali bin sulthan muhammad al - qoriy
(sumber: syahida. com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ads
Diberdayakan oleh Blogger.

Total Tayangan Halaman